onsdagen den 16:e april 2014

Glad påsk

Vi vill passa på att önska dig en riktigt fin vår och en glad påsk!
RixData | Journalprogram för dig
www.rixdata.se


Ny hemsida

Vi har nu lanserat vår nya hemsida!
Den nya hemsidan har en Responsive Web Design (RWD). Det innebär att webbplatsens besökare kan surfa till sajten med en läs/sufplatta, en mobiltelefon eller en dator och att innehållet på webbplatsen anpassas efter besökarens plattform.

Vi hoppas att du kommer att tycka om den nya sidan och hitta information som är relevant för dig. Gör ett besök redan nu!
Med hjärtliga hälsningar
RixData | Företaget med hjärta

onsdagen den 25:e september 2013

Privera (Visitfil) i Västmanland från 1 november

Landstinget i Västmanland kommer att använda IT-stödet Privera för beräkning av ersättning för utförda besök till privata vårdgivare från 1 november 2013.
Alla privata vårdgivare med ersättning från landstinget berörs.

Första redovisningen till Privera för Sjukgymnaster, Naprapater, Kiropraktorer skall ske för oktober månads behandlingar.

RixData har lång erfarenhet och fullt stöd i WinEazy journalprogram för rapportering av visitfilen till Privera.
Vi planerar också en informationsträff torsdag den 31 oktober då vi visar hur enkelt du skapar och skickar fil till Privera. 

Har du frågor eller funderingar om någonting så kontakta oss gärna på telefon 054-56 66 61 eller besök vår hemsida www.rixdata.se 


På hemsidan kan du också ladda ner en gratis demoversion av WinEazy Guld journalsystem.torsdagen den 4:e april 2013

Privera i Västmanland

Under hösten 2013 kommer Landstinget Västmanland att ersätta det tidigare Privata vårdgivarsystemet (PVG).

Det nya redovisningssystemet heter Privera, en weblösning som blir det system som landstinget använder för de privata vårdgivarnas inrapportering och utbetalning av ersättning.
Det nya systemet kommer att vara i drift under hösten 2013.

WinEazy journalsystem från RixData rapporterar redan idag in filer till Privera i andra landsting. Övergången för rapporteringen till Privera i Västmanland kommer därför inte bli några problem för våra användare.

Har du frågor eller funderingar om någonting så kontakta oss gärna.
www.rixdata.se

Är du intresserad av att prova en WinEazy journalsystem?
Ladda ner en gratis demoversion här.


torsdagen den 21:e februari 2013

Sara Vive Katarinakliniken


Katarinakliniken är en privat landstingsfinansierad sjukgymnastmottagning som verkar i två filialer i Stockholm. Vi är specialiserade inom Neurologi, dvs sjukdomar och skador i nervsystemet. Katarinakliniken startade sin verksamhet 1995. Mottagningen är inrymd i moderna, ändamålsenliga, handikappanpassade lokaler. Jag har arbetat på mottagningen i snart 11 år som vikarie på det mångåriga vårdavtal som mottagningen har haft med Stockholms läns landsting. Sedan september i år har jag fått en egen aukorisering inom den nya vårdvalet för specialiserad sjukgymnastik, som just introducerats i Stockholm. Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt att fördjupa mig inom neurologisk sjukgymnastik, innehar en magisterexamen samt en specialistexamen inom neurologi. Sedan i år ägnar jag även en del av min arbetstid åt forskning om rehabilitering i ett sent skede efter stroke.
Det är viktigt att jag effektivt kan skriva in patienter, föra journal, samt få en snabb överblick på behandlingar, åtgärder, statistik samt omsättning i min verksamhet.

Anledningen att jag valde WinEazy som system var att jag fick rekommendationer från en kollega. Jag tycker att systemet är enkelt utformat och har samtidigt många möjligheter. Sedan jag skaffade systemet har jag inte ångrat mig. WinEazy funkar jättebra för mina behov. 

Jag rekommenderar varmt WinEazy journalsystem till kollegor.

Jag har från början haft mycket fin kontakt med all personal på RixData, och servicen är snabb, tillmötesgående och effektiv. Jag gillar att de lägger så mycket tid på individuella lösningar och installationer, jag har själv bytt datorer ett par gånger, och har alltid fått snabb och bra hjälp vid ominstallation och överflyttning av all data.

När jag nu har har börjat arbeta i det nya avtalet i vårdvalet kommer en del anpassningar i systemet att behövas vad gäller rapportering och fakturering till landstinget. Jag hoppas på att WinEazy kommer att kunna tillgodose också dessa nya behov, och jag har hittills fått uppfattningen att de på ett ambitiöst sätt försöker söka information och anpassa systemet för att fungera i det nya vårdvalets struktur. Jag ser mycket fram mot resultatet av detta arbete!


Vi på Katarinakliniken lägger vikt vid ett personligt omhändertagande. Utifrån en nogrann problemanalys utarbetas en individuell behandlingsplan. Vi betonar individens delaktighet i den sjukgymnastiska behandlingen och träningen. Behandlingen är oftast individuell, men träning kan även ske i mindre grupper. Vi följer nya rön inom forskning och deltar aktivt i forsknings- och utvecklingsarbete inom vårt område. Vi lägger vikt vid en noggrann utvärdering av behandlingsresultaten. 


tisdagen den 27:e november 2012

Sveriges sjukgymnaster vill heta fysioterapeuter

LSR:s kongress tog idag ställning för ett namnbyte till fysioterapeut. Nästa steg är att få riksdagen att ändra yrkestiteln till fysioterapeut i lagstiftningen, samt få lagskydd för både titeln sjukgymnast och titeln fysioterapeut.

Det finns flera starka skäl till ett namnbyte:
• Titeln fysioterapeut bättre speglar vad yrkeskåren arbetar med.
• Den internationella och vetenskapliga benämningen är redan i dag fysioterapi.
• Titeln fysioterapeut är inte skyddad i svensk lag och används i dag av alltifrån legitimerade sjukgymnaster till icke legitimerade, vilket skapar förvirring och risk för felbehandling.

Vad händer nu?
Förbundet kommer nu att verka för att både sjukgymnast och fysioterapeut blir skyddade yrkestitlar i lagstiftningen.

Under kommande mandatperiod kommer förbundsstyrelsen även att föreslå ett nytt namn på förbundet, som en extra kongress sedan ska besluta om.

Läs mer på http://www.sjukgymnastforbundet.se

måndagen den 19:e november 2012

Skanna QR-koden och hitta journalprogram för dig

Du har kanske sett att man numera använder sig av QR-koder (Quick response) i olika sammanhang.
Du kan ladda ner en skanner till din Ipone eller Android i Appstore eller Android market.
Tips: Bakodo, QRReader

Skanna koden nedan och hitta journalprogram för dig!


Med hjärtliga hälsningar
RixData
Företaget med hjärta
www.rixdata.se